Prispevok

Viac pre rodinu

Každý z nás sa vo svojom okolí stretáva s rodinami, ktoré sa nachádzajú v určitej sociálnej núdzi. Niektoré majú člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, či život ohrozujúcou chorobou, iný sa trápia so závislosťou, ďalší zase vychovávajú deti ako osamelí rodičia a chýba im mama, alebo otec a stretávame sa aj s rodinami, ktorým chýbajú prostriedky na zabezpečenie základných potrieb ako sú jedlo, oblečenie, teplo...

Sú to rodiny s ktorými sa stretávame denne v škole, práci, na ulici... Sú to rodiny, ktoré možno nehovoria nahlas o svojich problémoch ale ich život je spojený s námahou a trápením...Napriek tomu žijú, snažia sa a veria, že môže byť lepšie...

Preto firma GARBIAR Stavebniny prišla s iniciatívou poskytnutia financií na podporu „našich rodín“, čiže rodín z okresu Tvrdošín a Námestovo. V spolupráci s nimi sme vytvorili grantový program do ktorého sa môžete zapojiť aj vy.

O grant môžu požiadať jednotlivci a kolektívy pre určitú rodinu, ale tiež samotné rodiny pre seba.

Žiadať môžete vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete TU!

Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2016 do 24.00 hod.

Všetky prijaté žiadosti posúdime a rozhodneme o ich podpore v max. výške 300 Eur. Vybraní uchádzači budú informovaní mailom.

Podrobnejšie informácie nájdete TU!

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív