Prispevok

Povedz ty!

Povedz Ty! je projekt, v rámci ktorého budeme spoločne s pracovníkmi s mládežou, mládežníckymi vedúcimi a mladými ľuďmi pomenovávať najväčšie problémy a výzvy, ktorým čelia mladí ľudia Hornej Oravy.  Závery budeme spracovávať do strategického dokumentu Správa o mládeži Hornej Oravy, ktorý bude v našom regiónu pripravovaný prvýkrát. Ten potom prejde zastupiteľstvami obcí a miest v okrese a následne bude určený organizáciám pracujúcim s mládežou v okrese Tvrdošín ako východisko pre ich prácu s mladými a pre ich projektové zámery. Vidíme tento krok ako veľkú príležitosť dozvedieť sa viac o reálnych potrebách a problémoch mladých ľudí.

 

POVEDZ TY! - dotazníky

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív