Prispevok

Po malých krokoch k veľkým úspechom

Projekt “Po malých krokoch k veľkým úspechom” nadväzuje na už zrealizovaný projekt "Nevyšlapanou cestou”, 

v ktorom sme mali snahu podporiť mladých pri ich vstupe do samostatného života po skončení školy a to rozvojom vlastnej tvorivosti a podnikavosti, teda cestou nevyšlapanou. V rámci projektu sme realizovali program neformálneho vzdelávania zameraného na realizáciu svojho malého biznis nápadu, ktorého súčasťou bola aj mentorská a lektorská podpora ľudí z praxe. Účastníci navrhovali vlastné inovatívne riešenia spoločenských problémov svojho okolia a následne vybrané z nich aj spracovávali do "biznis plánov" a realizovali. Výsledkom bola motivujúca skúsenosť pre rozvoj samostatnosti a zodpovednosti. 

Dôvodom pokračovania projektu je potreba, aby mladí ľudia posilňovali svoju vytrvalosť, pretože často hľadajú rýchle úspechy, nevedia postupne prenášať nápady do krokov – skutkov. Na základe našich skúsenosti sme tento projekt “Po malých krokoch k veľkým úspechom” zacielili na rozvoj vytrvalosti a schopnosti plánovania malých k krokov k dosiahnutiu želaného úspechu.

V rámci projektu sú naplánované tieto aktivity: 

1. Užitočná oáza -  mladí ľudia budú mať za úlohu vybudovať si vlastnú záhradku. Vypestujú si v nej svoju zeleninu, bylinky a kvety. Starostlivosť o záhradu si bude vyžadovať dostatok času, odbornú prípravu a zodpovedný prístup. Na vlastnej záhradke si zeleninu aj ostatné rastliny vypestujú mladí podľa svojich predstáv. Vypestovanú úrodu následne použijú pri varení alebo pri príprave bylinkových čajov či osviežujúcich nápojov počas akcií, ktoré realizuje naša organizácia. Záhrada a starostlivosť o ňu prináša aj možnosť na vlastnej skúsenosti sa presvedčiť, že človek nič nedostane zadarmo a hneď, ale všetko má svoj čas a postupnosť.    

2. VIAC ako pekáreň - mladí ľudia budú realizovať jeden zo svojich nápadov v praxi - malú pekáreň. Počas trvania projektu budú účastníci projektu piecť chlieb a pripravovať jednoduché jedla, ktoré sa budú ponúkať pri akciách, ktoré realizuje naša organizácia. Príležitostne potešíme domácim chlebom aj starkých z neďalekej charity.

3. Vytvor a obdaruj - Počas 4 stretnutí na tvorivých dielňach budú účastníci projektu vytvárať rôznymi technikami a z rôznych materiálov darčeky, či už pre svojich rodinných príslušníkov alebo pre priateľov. Budú sa učiť vytrvalosti a postupnosti malých krokov k tomu, aby ako výsledok ich práce vznikol darček, ktorým budú môcť obdarovať iného človeka, či už pri príležitosti narodenín, sv. Valentína alebo ako vianočný darček. Dobrovoľníci pracujú bez nároku na mzdu a keďže nemajú peniaze, nemôžu kúpiť hotový darček a preto je pre nich vhodné si darček vlastnoručne vyrobiť. Aktivita prispeje k rozvoju tvorivosti a kreativity u cieľovej skupiny.

4. K.R.O.K. - pôjde o inšpiratívnu konferenciu, na ktorej vystúpia ľudia z celého Slovenska, ktorí robia veci inak - ich vstúpenie má byť inšpiráciou pre účastníkov projektu i verejnosť, že úspech sa získava najme po malých krokoch.Projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom 2016.

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív