Prispevok

VIAC PRE RODINU – projekt, ktorý pomáha ...

V spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny sme pred Vianocami realizovali 1. ročník grantového programu Viac pre rodinu, v rámci ktorého sme medzi 26 Oravských rodín, ktoré sa nachádzali v hmotnej, alebo sociálnej núdzi prerozdelili celkovo 5560 Eur.

Za poskytnuté peniaze, oravské rodiny mohli absolvovať rehabilitácie so svojimi deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím, uhradiť zvýšené náklady za lieky a zdravotné pomôcky nehradené zdravotnou poisťovňou, postarať sa o ležiacich členov rodiny v dôstojnejších podmienkach, zabezpečiť si teplo na zimu, ba dokonca zabezpečiť základné potraviny a ošatenie pre svoju rodinu.

Avšak neostali sme len pri peňažnej pomoci a s rodinami, ktoré to potrebujú, ďalej spolupracujeme. V rámci sociálnych služieb nášho Komunitného centra Sinaj sme niektorým rodinám poskytli ďalšiu hmotnú a potravinovú pomoc, iné priamo navštevujeme, poskytujeme základné sociálne poradenstvo, či sprevádzanie pri kontaktoch s úradmi.

To že tento projekt má zmysel, vidíme aj na reakciách ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc.

„Chceme sa Vám zo srdca poďakovať, že aj vďaka Vám sme mohli rehabilitovať a kúsok po kúsku napredovať. Veľmi si vážime Vašu pomoc a ešte raz zo srdca ďakujeme.“ Hovorí vďačná mamina, ktorej nechodiaci synček urobil na rehabilitácii, ktorú v rámci projektu absolvovali, dôležité pokroky...

Jaroslav hovorí: „Dovoľte mi, aby som Vám srdečne poďakoval za to, že som bol vybratý a bol mi udelený grant z tohto projektu. Som ťažko zdravotne postihnutý, na vozíku a túto Vašu pomoc a podporu si veľmi vážim. Za váš dar Vám ešte raz úprimne ďakujem.“

Sme veľmi radi, že tento projekt prináša ľuďom pomoc a uľahčuje im zložitú situáciu v ktorej sa nachádzajú. Preto v tomto roku chceme priniesť túto možnosť aj ďalším rodinám...

 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív