Prispevok

Tréning lektorov a animátorov

Počas minulého týždňa sme ukončili naše prvé akreditované vzdelávanie - „Tréning lektorov a animátorov“, tentokrát pod vedením vynikajúcej lektorky RoMi Michalíkovej. Účastníci v tejto časti trénovali ako facilitovať skupinu, teda ako právne, pútavo a efektívne viesť diskusiu, ako pracovať s rôznymi skupinami a náročnými účastníkmi, na ktorých silných vlastnostiach stavať a čomu sa vyhnúť. Získali tak veľa nových skúseností, potrebných pre každého, kto chce pracovať s mladými ľuďmi efektívne a vyťažiť maximum zo svojej práce so skupinou. Veríme, že vďaka účasti na tomto programe budú ich aktivity úspešné a prinesú ľuďom VIAC...

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív