Prispevok

Milosrdný

30. júl 2017 / Farský kostol Trstená / 17:30 hod.

Stretneme vo farskom kostole v Trstenej, aby sme pre Oravu a všetkých, ktorí tu žijú, vyprosili duchovné prebudenie. Začneme tradične o 17.30 hod modlitbou sv. ruženca a budeme pokračovať svätou omšou o 18.15 a adoráciou.

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

 

Oznam o výberovom konaní.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra Sinaj v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

VIAC INFORMÁCIÍ TU!

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív