Prispevok

Ľudia u nás

 

Kancelária OZ V.I.A.C


Branislav Kožuch - predseda združenia

Ľubica Matušáková – asistent v administratíve

Michal Kuzár - projektový manažér

Alena Harineková - propagácia, grafik

Michaela Šidová - koordinátorka EDS

Dominik Kucirka - správca OCM

Andrej Branický – administratívny pracovník

Veronika Tarajová - koordinátor dobrovoľníkov a aktivít

Adriana Gondová – obslužný personálVeronika Záškvarová - rodičovská dovolenka

Jana Michalicová - rodičovská dovolenka

Martina Maďarová - rodičovská dovolenka

 

 

Komunitné centrum SINAJ

Mária Kašová – odborný garant KC

Lenka Šaradinová – pracovník KC

Veronika Mydliarová - odborný pracovník KC

 

 

 

Dobrovoľníci


Andrea Dendisová 

Zdenka Greštiaková

Peter Kořínek 

Mária Kuzárová

Patrik Šoch

 

Európska dobroovľnícka služba

Sandrikas Svobutas

Jevgenijs Sturmanis

Pedro Peixoto

Viac o EDS dobrovoľníkoch nájdete TU!V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív