Finančná podpora

Finančná podpora

Ceníme si Vašu dôveru a úcta k vám je našou prioritou.

Ceníme si Vašu dôveru a úcta k vám je našou prioritou. Aj vďaka finančnej podpore dokážeme našu víziu a poslanie premieňať do hmatateľnej podoby. Plány, ktoré sa mnohokrát zdajú byť až príliš smelé sa stávajú realitou. Niektoré vstávajú z popola, aby mohli prinášať ešte VIAC dobra, iné vznikajú úplne od základu – NOVÉ, NEPOZNANÉ, ale ODOVZDANÉ TOMU, ktorý vidí až za naše plány...

Jedným z diel, ktoré by bez Vašej pomoci nebolo možné, bolo po požiari Oravského centra mládeže v októbri 2016, obnovenie jeho prevádzky už v júli 2017.

Centrum je síce dnes už otvorené, ale ešte nie je dokončené. Potrebujeme dokončiť a zariadiť interiér 2 poschodí a fasádu na zničenej časti budovy. Veríme, že vďaka Vašej ďalšej pomoci sa nám podarí dokončiť aj prístavbu centra.

Vaša podpora je pre nás záväzok, aby "každý talent, ktorý nám bol zverený, bol rozmnožený."

Finančný dar

Podporiť finančne nás môžete poukázaním daru na náš účet formou jednorázovej alebo pravidelnej platby. Pri prevode na účet môžete uviesť konkrétny účel daru.

Môžete využiť online platobnú bránu:

Online platba

2% Dane

Darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane nám pomôžete priniesť viac novej evanielizácie, hodnôt v podníkaní, podnikavosti mladých, mladých lídrov, inšpiratívnych aktivít či dobrovoľníctva...

Názov V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

IČO 42 217 202

Forma občianské združenie

Stiahnúť tlačivá