Živá knižnica

Živá knižnica

Kedy?

11.6.2019

Kde?

Trstená

Dopoludnie 11. júna zaplnili divadelnú sálu v MsKS v Trstenej žiaci 8. a 9. ročníkov z rôznych základných škôl nášho regiónu, kde sa na určitý čas stali účastníkmi Živej knižnice s podtitulom Vnímavosť, ktorú zorganizovalo Mesto Trstená v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. 

Živú knižnicu otvorila pani riaditeľka PhDr. Ľubica Glombová zo Spojenej školy internátnej v Námestove, ktorá sa s témou vnímavosti a inakosti stretáva každý deň. S ľuďmi s rôznym mentálnym alebo telesným postihnutím, ktoré ich môže postaviť na okraj spoločnosti.  Priblížila  nám nielen činnosť školy, ale aj jej výstupy v podobe životného príbehu chlapca Jakuba, ktorý sa narodil s ťažkým zrakovým postihnutím. „S Jakubom sme sa po prvýkrát stretli, keď mal tri roky. Vďaka podnetnému prostrediu sa Jakub postupne učil základným veciam. Zvykol si na prostredie, zaradil sa do spoločnosti a vďaka tomu si našiel veľa priateľov, ktorí mu pomáhajú a podporujú ho. V súčasnosti študuje matematiku a fyziku na vysokej škole v Bratislave a venuje sa vysokohorskej turistike,“  hovorí pani riaditeľka a dodáva, „Nebojte sa aj vy podať pomocnú ruku, lebo niekedy stačí malé gesto k väčšej vnímavosti.“ 


Ďalší vstup patril spisovateľke Petre Nagyovej, ktorá sa cez audiovizuálnu nahrávku prihovorila mladým účastníkom a predstavila im svoju knihu Margaréta biela, o ktorej sama hovorí: „Dielo je posolstvom, nakoľko sme zodpovední za to, čo sa tu deje medzi nami, medzi ľuďmi navzájom. A vlastne v komunite, v ktorej žijeme a v ktorej sa zdržiavame. Je to silný príbeh ženy, ktorá si budovala svoj život a hľadala vlastnú identitu. Robila to čestne, veľmi poctivo až dokonca. Aby mohla povedať, toto som ja a nezabúdam na to!“ Záver jej nahrávky patril  práve pani Helene Weinwuromovej, hlavnej postave knihy, ktorá vyrozprávala žiakom svoj príbeh, ako sa dostala do Osvienčimu a aké je potrebné pripomínať si chyby minulosti. Stretáva sa s rôznymi študentami, ktorým pomáhala pochopiť udalosti Holokaustu, pričom ich vždy prosí len o jedno: „Aby neubližovali iným, len preto, že niekto je iného vierovyznania, inej národnosti. Je to veľká krivda, že niekto trpí, len preto, že sa narodil ako niekto iný.“

 

Po tomto prvom silnom príbehu sa študenti rozdelili do pripravených čitární a postupne si vypočuli  príbehy ďalších ôsmych živých kníh v limitovanom čase. Každá z nich im priblížila svoj životný príbeh. Eduard, ktorý v mladom veku prišiel o nohu, ale práve tento hendikep ho priviedol k profesionálnej športovej kariére. Soňa, ktorá vďaka cukrovke prišla o zrak, a tak žiakom priblížila nielen život v tme,  ale predstavila im  rôzne pomôcky, ktoré jej pomáhajú v bežnom živote. Janka poukázala na veľký problém dnešnej doby, ktorým je anorexia a tiež dôsledky, ktoré toto ochorenie prináša. Ale aj ďalšie príbehy týkajúce sa závislosti či inej národnosti oslovili mladých účastníkov. Žiaci, ktorí sami priznali, že neradi čítajú, viseli svojím knihám na perách. S každou knihou pútavo diskutovali, o čom nás presvedčili aj ich odkazy:

 Bolo to veľmi super. Niektoré príbehy ma veľmi zasiahli. Dúfam, že budem mať príležitosť sa s niektorou živou knihou ešte stretnúť.“
 „Úžasné, priala by som si, aby to mohol zažiť každý. Pretože mi to otvorilo oči.“
„Ďakujem všetkým knihám. Takto sme mali možnosť pochopiť veci, ktoré nám nie každý dokáže vysvetliť. Ešte raz ďakujem.“


Vďaka stretnutiu dúfame, že si žiaci uvedomia, že daný človek sa nemení, len náš postoj môže zmeniť pohľad na neho. Ak sme túto myšlienku naplnili, tak sme naplnili aj náš cieľ a dúfame, že si tento pocit budú pripomínať tak často, ako nás k tomu nabádala pani Helena. 


Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Ďalšie najbližšie akcie