Vnútorný učiteľ

Vnútorný učiteľ

Kedy?

18.9.2020 od 15:00 do 18:00

Kde?

SINAJ City Hub v Trstenej

Vnútorný učiteľ

Workshop 

18.9. 2020

15:00 - 19:00

 

„Bolo to konečne niečo, čo bolo zamerané na prístup samého k sebe... Jazyky lásky využité v kontexte vlastného sebapoznania i poznania žiakov a uvedomenie si vlastných kvalít.“ Toto sú reakcie na náš workshop pre učiteľov, ktorý sa konal 18.9. 2020. Kvôli bezpečnosti a dodržaniu všetkých hygienických nariadení sme sa presunuli do väčších, novo zrekonštruovaných priestorov Synagógy v Trstenej. Lektorka Andrea Tóthová nám priblížila tému Vnútorný učiteľ. Stretli sa tu aktívni učitelia, ktorí nechcú „iba učiť“ ale aj sprevádzať. Počas neho si vďaka sebaspoznávacím aktivitám pomenovali to, čo je ich „naj“, na čom môžu pri svojom poslaní učiteľa stava, pomenovali si svoje budúce, reálne ciele.  A spoznali aj ďalšie sebaspoznávacie metódy, ktoré môžu využiť pre zmenu nielen u seba, ale aj vo svojej triede. 

 

Tento workshop pre ZŠ a SŠ sme realizovali vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Viac o projekte Cesty k dobrému vzdelaniu.


Podujatie sa koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Ďalšie najbližšie akcie