Práva detí so zdravotným znevýhodnením

Práva detí so zdravotným znevýhodnením

Kedy?

25.9.2020 od 15:30 do 18:30

Kde?

Komunitné centrum Námestovo

Druhý workshop z cyklu Chcem byť rodičom naplno, s názvom ,, Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“ povedú Ing. Ľudmila Belinová, zástupkyňa rodiny presadzujúca práva detí so zdravotným znevýhodnením v rovnosti práva na vzdelanie a prístupu ku vzdelaniu, a JUDr. Katarína Fedorová, PhD., ktorá pomáha rodinám i jednotlivcom v oblastiach sociálneho zabezpečenia ako invalidita, ťažké zdravotné postihnutie, hmotná núdza...

Obsah workshopu:


1. Kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok: 

  • jednotlivé druhy kompenzácií, ich špecifiká a podmienky na ich priznanie (napr. opatrovateľský príspevok, osobná asistencia, atď.) 
  • postup pri vybavovaní kompenzačných pomôcok (napr. auto, tablet, mixér, atď.) 


2. Sociálne služby, na ktoré má rodina nárok: 

  • jednotlivé formy a podmienky ich poskytnutia (napr. Služba včasnej intervencie, odľahčovacia služba a pod.) 


3. Stimulácie pre deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku: 

  • ako ich zabezpečiť už od narodenia, resp. od zistenia neprospievania dieťaťa alebo po stanovení diagnózy (Služba včasnej intervencie, Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) 


4. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v škôlke, v škole: 

  • vzdelávanie 
  • integrácia v bežnej škole verzus špeciálna škola 
  • čo je to inklúzia, podmienky a povinnosti rodičov pre dosiahnutie inklúzie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením 

 

Workshop sa bude konať v piatok 25. septembra 2020 v čase od 15:30 do 18:30 hod. v priestoroch KC Námestovo, Komenského 510/10, vedľa obchodu Rusina.

 

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ, počet účastníkov je obmedzený.


Na podujatie sa môžete prihlásiť cez email: kcnamestovo@ozviac.sk  alebo telefonicky 0904 539 283Workshop sa koná ako súčasť projektu Odrazový mostík, ktorý je podporený Nadáciou VÚB.


Tešíme sa na vašu účasť.

Ďalšie najbližšie akcie