Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých

Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých

Kedy?

8.2. - 11.5. 2019

Kde?

Oravské centrum mládeže

Prejaviť úprimný záujem o človeka, dávať mu priestor aby sa naučil nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. O tomto je koučovací prístup v práci s mládežou. Týmto programom získaš ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí  a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

 

Na konci programu si osvojíš kompetencie kouča a budeš ich vedieť cielene využívať v praxi.

 

Čaká Ťa program, ktorého kvalitu garantuje:


Tomáš Pešek, ACC
– skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitútči Butterfly effect), a venuje sa aj inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Od septembra intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.


TERMÍNY PROGRAMU:

8. - 11. 2. 2019
7. - 9. 3. 2019
8. - 10. 5. 2019

Podrobnejšie informácie o programe nájdeš TU. 


Prihlásiť sa môžeš TU. 

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie najbližšie akcie