Inšpiratívne raňajky 12

Inšpiratívne raňajky 12

Kedy?

13. december 2018

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

Každý človek, s ktorým sa stretávame, má svoj jedinečný a unikátny príbeh. Janette Motlová Maziniová ako online hosť decembrových Inšpiratívnych raňajok Brain&Breakfast, sa prihovorila na tému: Príbehy ako most k pochopeniu a emócie ako cesta k poznaniu. Janette je takmer 20 rokov metodičkou, lektorkou a inovátorkou inkluzívneho vzdelávania a sociálnej inklúzie mládeže na národnej a medzinárodnej úrovni. Jej srdcovkou je budovanie mostov medzi tými, čo môžu a vedia a tými, čo potrebujú a nevedia.

Janette vyrozprávala svoj osobný životný príbeh Rómky, adoptívnej a biologickej mamy. „Veľkosť človeka sa znásobuje počtom prečítaných kníh.“ Veta, ktorá sa vryla do srdca Janette a sprevádza ju počas celého života. Do 15 rokov prečítala 575 kníh, ktoré jej dali šancu snívať. Predstavila svoj autobiografický román Cigánka – o tom ako našla hrdosť na to svoje vlastné JA. Hovorila o tom, ako veľmi potrebujeme nebo, symbol každého nového rána. Rozprávala nám aj o tom, ako sa sama musela naučiť mať rada ľudí, či o tom, že na Vianoce by sa nemali dávať dary ale emócie – pretože to je najcennejšie. Čas a čisté emócie sú oveľa dôležitejšie než to, kam sa ponáhľame. V spoločnosti je to, že dokážeme prejaviť emócie často vnímané ako slabosť. No žiť emóciami – žiť momentom a nie budúcnosťou je niekedy práve to, čo potrebujeme. Príbeh má neskutočnú silu. Cez naše osobné príbehy sa potrebujeme navzájom učiť. Je veľký rozdiel medzi počúvaním a načúvaním.


Pracovala na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, neskôr v Iuvente – Slovenskom inštitúte mládeže, viedla národnú kampaň Každý iní – všetci rovní, neskôr tím prípravy a implementácie prvého národného projektu zameraného na mládež KomPrax. V roku 2015 sa rozhodla založiť vlastnú neziskovú organizáciu Eduma. Dnes je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

V práci využíva najmä emocionálne učenie, ktoré je silným učiacim sa nástrojom každého človeka. Okrem vzdelávania firiem a učiteľov sa špecificky venuje aj vzdelávaniu a rozvoju náhradných, profesionálnych rodičov a vychovávateľov, ktorí vychovávajú rómske dieťa v nerómskom prostredí. Pomáha im pochopiť nielen prežívanie dieťaťa, ale aj prežívanie odlúčenosti a zlyhania biologických rodičov. Bola prvou implementátorkou Živých knižníc na Slovensku. Zaškolila viac než 2 900 ľudí, ktorí dnes využívajú skúsenosti a vzdelávajú deti v chudobných lokalitách Slovenska. Publikuje komentáre pre Denník N. Je hosťom a speakrom podujatí, kde prezentuje potrebu budovania vnímavej komunity, citlivej k zraniteľným skupinám v spoločnosti, najmä deťom a mládeži. Je čerstvou držiteľkou ocenenia Lektor roka 2017.Ďalšie najbližšie akcie