Inklúzia nie je ilúzia

Inklúzia nie je ilúzia

Kedy?

1.10.2019 15:00-18:00

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

Začal nový školský rok a my sme tu opäť s programom NeSt EDU, ktorý prinesie aj v tomto školskom roku nové témy, inšpirujúcich lektorov a priestor pre inovácie do sveta učiteľov.

Ako prvý Vám v tomto školskom roku prinášame workshop, na tému, o ktorú bol zo spätných väzieb učiteľov, v rámci predchádzajúceho ročníka najväčší záujem, a tou je aktuálna téma Inklúzie.

Téma: Inklúzia nie je ilúzia
Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ako má fungovať podporný/inkluzívny tím? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť?
S využitím interaktívnych metód a videí si zažijeme, čo je a čo nie je inklúzia. Objasníme si, čo sú inkluzívne stratégie a aké sú možnosti ich zavádzania do nášho školstva.
V kontexte inkluzívneho vzdelávania sa dotkneme aj témy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Predstavením projektu "Škola inkluzionistov" zmapujeme aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Optimisticky zakončíme príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i zo Slovenska.

Lektorka: Zuzana Révészová
Rodená Košičanka. Absolvovala učiteľstvo pre 1. stupeň a psychopédiu. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania a vzdelávaniu detí zo SZP. Ako metodička a lektorka spolupracovala a spolupracuje s mnohými mimovládnymi i štátnymi organizáciami (Človek v ohrození, Eduma, ETP Slovensko, Nadácia Milana Šimečku, NOS-OSF, Teach for Slovakia, MPC, ŠPU, Iuventa).
V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach i v Nadácii pre deti Slovenska ako konzultantka programu Škola inkluzionistov pre východné Slovensko.


          Termín: 01.10. 2019 od 15:00 - 18:00 hod.

          Miesto: SINAJ City Hub, Železničiarov 253/1, Trstená

          Cena: 5 Eur (Poplatok bude použitý, ako príspevok na pokrytie nákladov za lektora a realizáciu workshopu. Poplatok sa hradí
          priamo na mieste.)


Prihlasovanie TU:

Workshop je určený pre učiteľov základných a stredných škôl, výchovných poradcov a ďalších pedagogických pracovníkov.

(Prihlásiť sa môžete do 27.09.2019, alebo do naplnenia kapacity.)

Prihlásenie je záväzné, ale v prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, oznámte nám to prosím čím skôr, aby sme Vaše miesto mohli posunúť ďalším záujemcom.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás. 
Ďalšie najbližšie akcie