Hľadáme nových kolegov!

Hľadáme nových kolegov!

Kedy?

do 2.7.2020

Kde?

Námestovo

Hľadáme nových kolegov!

Áno aj toto už je realitou. A k tomu, aby sa naplnila čo najskôr, hľadáme 3 nových kolegov, ktorí majú otvorené srdce pre službu tým, ktorí to najviac potrebujú.


Potrebujeme
    odborného garanta komunitného centra, 

                        odborného pracovníka komunitného centra,

                        pracovníka komunitného centra. 

2.7.2020 sa v priestoroch SINAJ City Hub sa uskutoční výberové konanie na pracovné pozície do nášho nového Komunitného centra v Námestove. 
Ak ťa táto ponuka zaujala, môžeš sa bližšie pozrieť tu : 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať : 0949 254 742 alebo sinaj@ozviac.sk

Výkon Komunitného centra v Námestove podporuje Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  


 

 

Ďalšie najbližšie akcie