GDPR sa nás týka!

GDPR sa nás týka!

Kedy?

11.6.2018

Kde?

Europe direct Trstená

 

GDPR sa nás týka! Neviete čo to obnáša? Neváhajte a prihláste sa na školenie, z ktorého si odnesiete certifikát o zaškolení sa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o ochrane osobých údajov.
Cieľom prednášky je oboznámiť účastníkov o právnych úpravách, oboznámeniach, či povinnostiach po prijatí zákona o ochrane osobných údajov.

1. Predmet, pôsobnosť novej právnej úpravy
2.      Oboznámenie sa s novými  pojmami nariadenia
3.      Zásady spracúvania osobných údajov
4.      Právne základy, ktoré prevádzkovateľa oprávňujú spracúvať osobné údaje
5.      Nové povinnosti prevádzkovateľa (informačná povinnosť)
6.      Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť
7.      Bezpečnostné incidenty – ich oznamovanie
8.      Práva dotknutých osôb
9.      Poverenie externých subjektov - sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov

Tešíme sa na vás!Ďalšie najbližšie akcie