Ako urobiť vzdelávanie efektívne?

Ako urobiť vzdelávanie efektívne?

Kedy?

12.11.2019 15:00-18:00

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

Vyskúšať si žonglovanie, naštudovať pravidlá hry, uviazať kravatu, či rôzne štýly uzlov, spoznať karty cnosti a veľa ďalších aktivít ... Tentokrát sme sa na workshope pre učiteľov aj trochu hrali... vlastne... vzdelávali hrou... 

 

Takto sme pod vedením lektora Tomáša Pešeka spoznávali rôzne štýly učenia. Následne sme sa pomocou testu utvrdili v tom, aký štýl učenia je nám vlastný, aby sme aj vďaka tomu mohli pochopiť, ako sa učia iní. Ďalšou témou diskusie bola Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Rozprávali sme si o povinnosti škôl vychovávať mládež k dobrovoľníctvu. Ukázali sme si spôsoby ako postupovať, aby bola koncepcia praktická a zaujímavá pre študentov vzhľadom k ich dobrovoľníckej aktivite a predstavili sme si projekty, do ktorých sa môžeme so svojimi školami zapojiť. Priblížili sme si, ako tieto novinky preklopiť do vyučovacieho procesu.
Aj takto môžeme urobiť vzdelávanie efektívne pre všetkých zúčastnených. Toto bolo témou workshopu pre učiteľov v rámci programu NeSt EDU, ktorý sa konal 12.11. 2019 u nás v SINAJ City Hub v Trstenej.

 

Pripájame aj niekoľko reakcií účastníkov:

 

„Treba sa otvoriť a hľadať rôzne nové možnosti. Nebyť len zamknutý vo svojom vnímaní, aj keď je to ťažké, lebo ja viem, že keď som dnes teoretik od zajtra zo mňa nebude aktivista, alebo niekto úplne iný ako som dnes, a tiež moji žiaci nebudú hneď zrazu všetci „wau“, ale aspoň sa skúsim na nich pozrieť inými očami.“ 

 

„Je úplne v poriadku ba dokonca, je to veľmi dôležité zostať sám sebou, zároveň nebyť zaslepený  len vlastným pohľadom na svet, ale nechať sa unášať triedou s odhodlaním vykročiť za mojimi žiakmi presne taká, aká som. Mať oči otvorené a hľadať cestu, ako im priniesť čo najviac.“

 

„Je to veľká výzva „namiešať na hodine“ všetko v správnom pomere tak, aby tam každý našiel niečo pre seba a zároveň aby som ani ja ako učiteľ nestratil nadšenie.“

 

Od jedného z účastníkov zaznela aj veľmi poetická myšlienka o ktorú sa tiež chceme s Vami podeliť: 

 

„Nájsť najefektívnejšiu cestu pre svojich žiakov spočíva v tom, dobre poznať svojich žiakov aby sme ich previedli cez bludisko a odkryli im krásu nočnej oblohy.“Ďalšie najbližšie akcie