Workshop - Čo nás čaká po návrate do škôl?

Workshop - Čo nás čaká po návrate do škôl?

Inšpirácia

Vo štvrtok 27. 08. 2020 sa konal v priestoroch Sinaj City Hub v Trstenej workshop pod názvom „Čo nás čaká po návrate do škôl – psychologická realita?

Workshop viedla lektorka Mgr. Mária Kopčíková, psychologička s dlhoročnou praxou v poradni a ambulancii, v práci s deťmi a školským prostredím.

Po úvodnom privítaní hostí, prevažne rodičov z Trstenej a okolia, nasledovalo predstavenie a úvod do témy. 

Na workshope sa účastníci dozvedeli, v čom je tento školský rok iný oproti tým predchádzajúcim. Rodičia dostali množstvo praktických rád, ako uľahčiť svojim deťom nástup do školy po takmer 6-mesačnej prestávke.

Pomohla rodičom osvojiť si to, ako pripraviť svoje  deti na nosenie rúšok a dôkladné dodržiavanie hygienických opatrení. Všetky teoretické poznatky boli dopĺňané príkladmi z praxe a následne konfrontované so skúsenosťami účastníkov. 

Lektorka nám v rámci workshopu poukázala, na čo je dôležité sa zamerať, čo si všímať na svojich deťoch, a ako s nimi komunikovať o tejto netypickej situácii. Čo je dôležité si na dieťati všímať – čo sa zmenilo, či sa to opakuje, načúvať dieťaťu, „brať ho vážne“. Tiež nám vysvetlila, ako správne komunikovať s deťmi, ktoré majú strach a úzkosti spojené s nástupom do školy.  Zamerala sa aj na prejavy a príznaky úzkosti. 

Ukázala, na čo sa máme zamerať pri podpore psychickej odolnosti. 

Odzneli aj  rady, ako sa zachovať pri úzkostnom správaní detí vyvolanom situáciou súvisiacou v vírusom. 

Rodičom poradila, že by nemali  upriamovať pozornosť na strach, ale mali by dieťa naučiť hodnotiť svoj strach, a tiež ich naučiť, aby si vedeli sami dodať istotu formulkami, ako: „ zvládnem to“ či , „som ok“. 

Poskytla aj rady, na čo sa zamerať pri podpore psychickej odolnosti detí: rodičia by sa mali s deťmi viac rozprávať, otvárať tému odolnosti a nechať deti vyjadriť svoj vlastný názor, na to, čo znamená „byť odolný“, či sú podľa nich odolní, ako by to spoznali.

Lektorka Mrg. Kopčíkova na konci workshopu odpovedala na otázky položené účastníkmi. Po skončení sme v rámci evaluácie požiadali účastníkov o spätnú väzbu, ktorá bola nasledovná:

  „Veľmi pekne ďakujem za cenné informácie, oceňujem najmä informácie o emóciách „okne“ a ako zvládať náročné situácie.“

    „Ďakujem za workshop, splnil moje očakávania, prezentácia bola praktická, dostala som vyčerpávajúce odpovede na moje otázky, rovnako ďakujem za poskytnuté materiály.“

    „Vďaka za materiály aj za možnosti zúčastniť sa workshopu. Som rada, že som sa zúčastnila,  nakoľko sa rozprávalo o témach, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Verím, že informácie, ktoré boli prezentované využijem pri výchove svojich detí.“

 

Workshop bol podporený v rámci projektu Odrazový mostík, ktorý podporila Nadácia VUB.