Vykroč k druhým

Vykroč k druhým

Inšpirácia

Prostredníctvom podpory Nadácie Granvia sme mohli počas tohto roku poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii zapríčinenej stratou zamestnania, osamelosťou, či závislosťou jedného člena alebo nefunkčnosťou rodiny. Našim cieľom bolo priblížiť sa k týmto ľuďom a pomáhať im v ich prirodzenom prostredí, aby nadobudli svoje stratené sebavedomie a uvedomili si svoju vlastnú hodnotu. „V súčasnej dobe okrem materiálnej pomoci je veľmi dôležitý aj prístup k ľuďom, venovať im povzbudivé slová a hlavne úsmev, ktorý im pripomenie, že v tom nie sú samy,“ pripomína pracovníčka KC Lenka.

K skvalitneniu terénnej práce nám pomohlo získanie osobného automobilu, ktoré nám umožnilo rozšíriť našu činnosť do 30 rodín v okrese Tvrdošín a 7 rodín v okrese Námestovo, ktorým sa v súčasnosti venuje novovzniknuté Komunitné centrum v Námestove. My sa teraz venujeme rodinám v našom okolí, ktoré môžeme pravidelne sprevádzať pri rozvíjaní ich základných zručností, ktoré nepoznali či neovládali, a tým zvyšovať ich životnú úroveň. Okrem osobného sprevádzania im poskytujeme aj potravinovú pomoc, pretože u mnohých rodín sa stretávame s hlbokým  nedostatkom. Ani si neviete predstaviť, ako mi pomáhate. Táto doba je veľmi náročná,“ ďakuje pani Eva.

Túto formu podpory sme mohli poskytnúť aj vďaka ochotným darcom, ktorí napriek svojim pracovným či rodinným starostiam nezabúdajú na tých najzraniteľnejších a posielajú im trvanlivé potraviny, drogériu alebo doma upečené pečivo.  Medzi darkyne patrí aj pani Janka, ktorá vysvetľuje: „Kým môžem pomôžem. Človek nikdy nevie, kedy sa osud zvrtne a ja sama budem potrebovať pomoc. Potom budem veriť, že mi tí, ktorí majú viac, pomôžu.“

 

Podobne aj počas pandémie COVID – 19 sme sa snažili zabezpečiť nákup potravín pre občanov v našom okrese, ktorí sa nemali v tom  období na koho obrátiť.

 

Okrem automobilu sme získali aj viacero užitočných spotrebičov, ktoré nám pomáhajú vrátiť ľudí do pracovného procesu. Vďaka práčke, sušičke, mangľu a doskám na žehlenie, ktoré slúžia v práčovni OCM, sme mohli zapojiť do pracovnej činnosti 6 ľudí, ktorí si vďaka tomu získali  nové pracovné zručnosti a hlavne obnovili pracovné návyky, ktoré už v sebe nemali. „ Netušila som, že ma práca bude baviť. Mala som obavy, že to nedokážem. Ďakujem, že ste mi ukázali, čo robiť, aby som to nielen zvládla, ale aj bola užitočná. Cítim sa lepšie, a za to vám ešte raz ďakujem. Verím, že sa mi teraz bude práca hľadať ľahšie,“ pridáva jedna z účastníčok, slečna Martina.

„Teší nás, že ich táto práca napĺňa, motivuje k hľadaniu a riešeniu ich nezamestnanosti,“ a ďalej dodáva pracovníčka KC Lenka „Naša spolupráca však získaním zamestnania nekončí, naďalej ich budeme sprevádzať a prekonávať s nimi prekážky, aby sme ich mohli viesť cestou spokojnosti.“

Súčasťou projektu v marcovom období bolo zapojenie 14 dobrovoľníkov z rodín, ktoré podporujeme a spoločným úsilím ušili za dva mesiace 3290 kusov, ktoré pomohli a smerovali k seniorom v okolí Trstenej a organizáciám ako CSS Čadca, DSS Námestovo, ÁRO Martin, CDR Liptovský Hrádok, Dobrovoľnícke centrum Košice, CSS Žarec, CSS Zákamenné a Katolícka charita Bratislava, ktorá takto reagovala: “Veľmi nás potešil a zároveň prekvapil balík od Komunitného centra SINAJ. Poslali ste nám 300 ks. ušitých rúšok, ktoré pomôžu našim klientov - ľuďom v núdzi. Ďakujeme Orava!“

Sme radi, že vďaka podpore projektu Nadácia Granvia sme dokázali posilniť a rozšíriť naše dlhodobé úsilie, pomáhať rodinám v núdzi. Naďalej budeme smerovať našu činnosť k tomu, čo sme začali – dvíhať a meniť osudy ľudí.