Učiteľ, môj základ - rozhovor s Dávidom Králikom

Učiteľ, môj základ - rozhovor s Dávidom Králikom

Inšpirácia

Mnohí ho poznáte aj z našich workshopov. Momentálne ho môžete veľmi intenzívne vnímať z online webinárov, edukačných TV programov a veľa ďalších kanálov, cez ktoré prináša svoje skúsenosti učiteľom aj žiakom. Preto sme aj jeho krátko „vyspovedali“, ako vníma svoje povolanie učiteľa a kto bol pre neho práve ten učiteľ, ktorý mu dal VIAC...

Keď Dávid Králik počuje slovo škola, ako prvé sa mu vybavia slová: priatelia, sranda a žasnutie. V detstve však v škole nejako extra nevynikal, a podľa jeho vlastných slov by sám seba zaradil  k „solídnym trojkárom“:).

Ak sa ho opýtate na učiteľov z detstva, najviac mu utkveli v pamäti dve situácie - „pamätám si učiteľku, ktorá mi dala v tretej triede facku, ale aj učiteľa, ktorý vo štvrtej triede empaticky zareagoval, keď som nebol pripravený z dôvodu domácej hádky rodičov.“

Medzi jeho učiteľmi je však aj niekto, na koho veľmi rád spomína a kto bol práve jeho základom. Niekto, vďaka komu dostal v škole aj on viac...

„Najviac ma posunul učiteľ z vysokej školy, ktorý nás sprevádzal Rogersom a jeho slobodou učenia. Dodnes je to jedna z mojich najväčších tém, s ktorými pracujem ako učiteľ.“

Dnes je učiteľom on a svojou prácou inšpiruje mnohých ďalších učiteľov.

Prečo si vybral práve toto povolanie?

„To neviem, asi mi to prišlo v momente rozhodovania ako dobrý nápad... Alebo som skrátka túžil byť pre iných učiteľom, akých som ja sám nikdy nemal,“ hovorí Dávid.

Ako sa učiteľ môže stať základom pre svojho žiaka, aby naňho raz spomínal v duchu: toto bol naozaj dobrý učiteľ a dal mi do života veľa? Čo má mať podľa Dávida takýto učiteľ?

„Podľa mňa je veľa ciest. Tá moja je - mať žiakov rád, prejavovať im úctu a veriť v nich, aby raz v seba dokázali uveriť oni sami. Carpe diem...“

 

Áno milí učitelia... Prajeme Vám rovnako ako Dávid, aby ste využili každý svoj deň naplno a stali sa základom pre svojich žiakov... Najmä teraz, v tejto situácii. A či už z nich raz budú učitelia, alebo lekári, robotníci, informatici, či ktokoľvek iní, nech nikdy nezabudnú na to, že mali učiteľa, vďaka ktorému môžu aj oni dávať VIAC...