Narníjske dobrodružstvo

Narníjske dobrodružstvo

Inšpirácia

Zážitkový kurz Narníjske dobrodružstvo 

 

“Predstav si príbeh tvojej obľúbenej knihy alebo počítačovú hru, v ktorej objavuješ nový svet, vidíš čo riešia postavy. Spoznávaš fungovanie a myslenie iných postáv a možno ťa stretnutie s nimi posunie ďalej. Čím viac spoznávaš príbeh, tým jasnejšie sú pre teba detaily, až začínaš vidieť komplexne celý obraz.
V kurze Narnia sa ty stávaš postavou. Na mieste sa rozhoduješ, konáš a riešiš zadania, a tak získavaš potrebné “body”, aby si sa mohol posunúť o “level” či “kapitolu” ďalej.” 

Takto začína úvod pre účastníkov Narníjskeho dobrodružsva. Kurzu, ktorý pripravilo AAPO - Centrum neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky.

 

Zážitkové programy a kurzy sú rôzne. Netreba pod tým však rozumieť formu zážitku typu - zoskok z lietadla či bungeejumping. Zážitková pedagogika pracuje zo zážitkom, ktorý formuje a vďaka, ktorému človek rastie a prichádza na nové zistenia, v našom prípade o sebe či kolektíve. Zážitková pedagogika využíva simulované prostredie, v ktorom účastník zažíva bežné situácie v nebežných podmienkach. 

IMG_0042.jpg

Zážitková hra? 

Narnia je štvordňový zážitkovo - vzdelávací kurz, ktorý sme po 4 turnusoch v jeseni zrealizovali za 3 roky už 11 krát. Skladá sa z úvodnej časti, zážitkového programu v prostredí príbehu Narnie a záveru - reflektívno-vzdelávacej časti. 

Zážitková hra sama o sebe je jedinečná v tom, že akonáhle do hry vstúpite, hráte, až kým z nej opäť nevystúpite. Počas noci aj počas dňa. Nie sú tam “animátori” na vyplnenie a moderovanie programu. V Narníjskom dobrodružstve sú inštruktori prítomní ako Narnijské postavy, ktoré dozerajú na priebeh a bezpečnosť hry. 

O pravidlách a fungovaní programu sú účastníci podrobne informovaní v úvode, kde dostanú potrebné inštrukcie, aby si mohli program užiť a neskôr z neho vyťažiť čo najviac úžitku.

 

Ako vyzerá hra Narnia

Účastníci Narníjskeho dobrodružstva zažijú 50 hodín larpovej hry, v ktorej sa prenesú do sveta Narnie. Konajú ako postavy v pírbehu a vidia následky svojich rozhodnutí. Hráči v nej sami preberajú zodpovednosť za dosiahnutie svojho jediného cieľa - zachrániť Narniu. 

Prvky escaperoomu v konrétnych aktivitách robia zážitkovú hru zaujímavou a záhadnou.  Prostredie, v ktorom sa kurz odohráva, dotvára celkovú atmosféru a zvýrazňuje príbehovú, až rozprávkovú časť hry. Zážitok z kurzu umocňuje prítomnosť kostýmov, celkovej výpravy, prepracovanosť materiálov a neprítomnosť techniky.

Vzdelávací rozmer

Účastníci sú počas hry v roli aktérov ktorí si vytvárajú  pravidlá v novom svete. Kurz Narnia je zameraný najmä na rozvoj tímovej spolupráce, riešenia konfliktov “WIN-WIN” a postoja služby druhým. Príbeh vedie hráčov tak, aby sa počas neho stretli so situáciami, v ktorých tieto témy riešia priamo a otvorene. V hre sa tak odhaľujú ich vlastné motivácie a limity. Program využíva rôzne formy vzdelávania ako napríklad plnenie individuálnych úloh, skupinových úloh, rolovú hru, diskusiu, reflexiu, skupinovú prácu, storytelling a riešenie problémov.

Pre triedu: 

V prípade, že je  na kurze účastný triedny kolektív, učitelia sú v roli pozorovateľov, ktorí nezasahujú aktívne do fungovania program. Majú možnosť vidieť svojich žiakov a študentov v autentických a vidieť úroveň sledovaných kompetencií v  simulovaných náročných situáciách.Pre jednotlivcov: 

Do kurzu je možné zapojiť sa aj ako jednotlivec. Vzdelávací rozmer bude zameraný viac na jednotlivca, jeho motivácie a schopnosti v tímovej spolupráci, komunikácii, riečení konfliktov, resp. podľa špecifického vzdelavacieho cieľa.


IMG_9696.jpg

“Narnia je naozaj očarujúca. A vryje sa do srdca a pamäte na dlhý čas.… a zachránili sme Narniu! Teraz som tu, píšem svoju kroniku a teším sa z každého slova, čo som napísala. Podpísaná Kráľovná Ester,” zakončila svoju kroniku účastnícka Ester z CZŠ C. S. Lewisa z Bratislavy, ktorá bola účastná spolu so svojou triedou na “Narnijskom dobrodružstve”.