Mladí mladým

Mladí mladým

Inšpirácia

,,To, čo ťa robí nešťastným v dospelom veku, sú zlé návyky nadobudnuté v mladostí.“ (Arthur Schopenhauer). Pár slov, ktoré v sebe skrývajú obrovskú múdrosť a nekonečnú pravdu. V súčasnosti počúvame zo všetkých strán o skazenej mládeži. Alkohol či iné omamné látky sa stali súčasťou života dospievajúcich ľudí. !     Vďaka projektu Nesedíme, prinášame, ktorý podporil EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY, sa ľuďom v dospievajúcom veku, presnejšie od 13 do 30 rokov dostáva pozornosti, ktorú si zaslúžia a potrebujú. Tento projekt ukáže dospievajúcim, že svoj čas a šikovnosť možno využiť aj inak. Myšlienka pomôcť a ukázať iný pohľad na život či na svet uchvátila aj 5 mladých z Popradu. Spoločne vybudovali plán akcií a aktivít, ktoré by mohli mladých zaujať a utužiť ich vzájomné vzťahy.


     Ako každého, aj našich lídrov úplne nepripravených zasiahol Covid- 19, čo im zmarilo úplne všetky plány. Túžba byť v spoločnom kontakte im pomohla vymyslieť nové, celkom bezpečné aktivity. „Corona plán“ obsahoval vedomostne kvízy a hry prostredníctvom platforiem ako sú napríklad Kahoot alebo Skype či Messenger. Aby sme počas pandémie nenabrali nejaké to kilečko navyše, skvelá päťka vymyslela športové výzvy, do ktorých sa mohli zapojiť aj celé rodiny. Kreatívne výzvy zase precvičili našu kreativitu, predstavivosť a imaginárne myslenie. 


Športové súťaže, chaty, večery strávené s inšpirujúcimi mladými ľuďmi či chvíle strávené spoločne len tak pri hrách a dobrom jedle. Mladých ľudí projekt náramne oslovil a naši mladí lídri sa mohli tešiť z obrovského záujmu. Mladí ľudia postupne oslovovali svojich kamarátov a oni ďalších. V skupine Mladí mladým, ako ju zakladajúca 5 nazvala, boli vítaní všetci. Nezáležalo na farbe tváre, vierovyznaní ani na zdravotnom obmedzení. Všetkých spájala obrovská tolerancia, chápavosť, ochota si navzájom pomáhať, no ešte väčšmi pocit, že niekam patria. 

 

Lýdia


European Solidarity Corps - Call for project applications | EPALE