Mentálne zdravie - nový začiatok

Mentálne zdravie - nový začiatok

Inšpirácia

Mentálne zdravie - začiatok nového príbehu

 

Veľa magických príbehov začíta náhodným nájdením starej, zaprášenej knihy zabudnutej v knižnici, plnej iných starovekých kníh... Zdvihne sa kúdoľ prachu, kniha sa otvára spolu s očami a ústami čitateľa plnými úžasu, v pozadí znejú sláčikové nástroje...

Na začiatku bola iba tabuľka s dátami 

Môj príbeh zďaleka nie je taký magický, no jeho úvod má s ním niekoľko podobností. Začína sa nájdením nenápadného Excel súboru na stránke Národného centra zdravotníckych informácií. Rozkliknutím súboru a jeho jednotlivých hárkov sa však i moje oči doširoka otvorili spolu s mojimi ústami v nemom úžase... Či šoku? Od tej chvíle mi to stále vŕta v hlave. 


NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) dlhodobo sleduje rôzne ukazovatele zdravia v slovenskej populácii. Vedie štatistiky o tom, koľko liekov ako národ ročne spotrebujeme, koľko vypijeme alkoholu, koľkí z nás potrebovali hospitalizáciu alebo kúpeľnú starostlivosť. Dalo by sa v skratke povedať, že nám dáva obraz toho, ako sme, zdraví. 


Pokusy o samovraždu medzi mladými

Jedným z ukazovateľov zdravia, ktoré NCZI sleduje, sú aj pokusy o samovraždu za časové obdobie od roku 2008 do 2018, pričom pre lepšie pochopenie počet pokusov o samovraždu prerátava na 100 000 obyvateľov. 


Za toto obdobie sa zdá štatistika celkom priaznivá. Pokusy o samovraždu klesli z 18 pokusov na 14,2. Vyše 14 pokusov o samovraždu stále nie je málo (určite by s nami súhlasili dotknuté osoby a ich rodiny), no priaznivý trend nabáda k miernemu optimizmu, že by ich v tomto roku mohlo byť ešte menej. 


Slovenskí mladí v ohrození

No čo by to bol za príbeh bez zápletky?!  Zápletka spočíva v tomto: napriek priaznivému trendu v celkovej populácii Slovákov (keďže takmer u všetkých vekových kategórií bolo každým rokom menej a menej pokusov o samovraždu), vo vekovej kategórii 15-19 rokov počet pokusov o samovraždu STÚPOL z 24,9 pokusov na 35,5 pokusov! Zraniteľnejšie sa v tomto ohľade javí zvlášť ženské pohlavie, pri ktorom je prírastok pokusov o samovraždu ešte výraznejší (kompletnú štatistiku nájdete na tomto odkaze). 


Ďalšia znepokojivá zápletka príbehu je v tom, že do roku 2014 to boli dospelí, čo „viedli“ v pokusoch o samovraždu, no od roku 2014 toto znepokojivé prvenstvo preberajú práve mladí vo veku 15 až 19 rokov. A práve od tohto roku je každý nasledujúci rok v najsmutnejšom zmysle slova „rekordný“. Čo uvidíme v štatistike za tento rok?


Nikdy by som nepovedala, že štatistická tabuľka bude stáť na začiatku akéhokoľvek môjho príbehu, no otázky, ktoré sa mi vynárajú v hlave, začínajú formovať znepokojivú záhadu...


Čím to je, že mladí vo veku od 15 do 19 rokov sú náchylnejší siahnuť si na život? Čo ich k tomu vedie? Z oficiálnej štatistiky sa dozvieme len to, že prevažujúci motív pokusov o samovraždu sú konflikty, rodinné a školské problémy, iné vnútorné osobné konflikty a pokusy o samovraždu bez zrozumiteľnej motivácie.

Ako chceme mladými pomôcť vo V.I.A.C.

Veľká otázka, ktorú si kladiem ako pracovník s mládežou je hlavne to, ako môžem svojou prácou prispieť k tomu, aby mladí boli mentálne zdravšími? Ako im pomôcť, aby vedeli lepšie zvládať svoje emócie, aby ich vedeli zdravo kontrolovať a stali sa odolnejší voči bežnému stresu, s ktorým sa každodenne stretávajú? 


V našej organizácii preto s mojimi kolegami rozvíjame novú tému mentálneho zdravia mladých, ktorej sa doposiaľ v práci s mládežou na Slovensku venovalo len okrajovo. Štatistka zo začiatku tohto príbehu a mnohé naše pozorovania svedčia o tom, že je to téma, ktorá nepochybne potrebuje zvýšenú pozornosť.  


V našom tíme pracujeme na tvorbe programu, ktorý pomáha mladým účastníkom prijímať a rozpoznávať emócie ako dôležitý zdroj informácií o sebe a o svete. Je to program, ktorý im ponúka príležitosť zanalyzovať svoje konanie a prevziať zaň plnú zodpovednosť (zostať aktérom, nie reaktérom, svojich rozhodnutí) využívajúc princípy zážitkovej pedagogiky vrátane populárnych escape-roomov. Program sa stane nástrojom, ktorý ponúkneme ostatným pracovníkom s mládežou, aby aj oni mohli tému mentálneho zdravia aplikovať do svojej práce s mladými.  


Pomôž aj ty! Investuj 10 min a tvoj vklad užitočne spracujeme

Ak ste sa ako čitateľ tohto príbehu dočítali až sem a nachádzate sa v cieľovej skupine pracovníkov s mládežou alebo ste sám mladým človekom, na tomto mieste môže ovplyvniť ďalšie smerovanie môjho príbehu. Môžete to urobiť tým, že sa zamyslíte nad svojim mentálnym zdravím a venuje chvíľku dotazníku, ktorý sme pre vás vytvorili (tu dotazník pre mladých, tu dotazník pre pracovníkov s mládežou). Vaše odpovede nás výrazne usmernia pri tvorbe programu rozvíjajúcom mentálne zdravie mladých.


Predovšetkým však môže ovplyvniť svoj vlastný príbeh tým, že pripustíte možnosť, že vaše mentálne zdravie nie je nerozbitný stroj na samopohon, ale sami ho začnete vnímať ako niečo, čo vyžaduje pozornosť a pravidelnú starostlivosť, podobne ako to vyžaduje zdravie fyzické.


Dnešný „svetový deň duševného zdravia“ je na to skvelá príležitosť!(autor: Veronika Záškvarová)


Ak by ste chceli vedieť viac o aktuálnom projekte „Mentálne zdravie mladých ako výzva“, dočítate sa tak na tomto odkaze