Máme chuť hýbať sa

Máme chuť hýbať sa

Inšpirácia

S realizáciou daných aktivít z dôvodu mimoriadnej situácie sme začali od júla. Každý utorok sme pripravili pre deti jednu pohybovú aktivitu. Či už to bolo na detskom ihrisku alebo u nás na dvore, prípadne v okolitej prírode mesta Trstená. Aktívne hry boli spojené s oboznámením jej vzniku a pravidlami. Snažili sme sa ukázať deťom, že pohybovú aktivitu môžeme vykonávať všade. Stačí len dobrá nálada a chuť hýbať sa. Prvá hra sa volala bum-bác-ball, ktorá vnikla medzivojnovom období. Podstata hry spočíva v prehadzovaní fit lopty (väčšej lopty) cez sieť, pričom sa môže odraziť od zeme len raz. Verte, že to nie je ľahká hra, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Deti sa museli sústrediť nielen na loptu, ale aj na sieť a čiary v ihrisku. Koordinovali svoju silu, pozornosť. Ninka J
.: „Prekvapila a potešila ma veľká lopta. Bavilo ma ju odrážať, aj prehadzovať cez sieť. Ale hrať s ňou nohejbal, už veru bolo ťažké.“


Medzi ďalšie hry patrí speedminton či prehadzovaná, pri ktorej sme sa učili zručnosti švihu. Výhodou týchto hier je, že ich môžeme hrať všade. Vyskúšali sme si aj multifunkčné ihrisko, kde sme si predstavili jednotlivé stroje a k nim správne cviky, na rozvoj ich somatických schopností. Ďalej sme na ihrisku prekonávali vlastnú dynamiku za pomoci rungee running lano, ktoré sme prispôsobili veku a sile účastníka. Úlohou bolo prejsť čo najväčšiu vzdialenosť, alebo preniesť malé lopty z jedného miesta na druhý. Vladko S.: „
Bola to super, to lano ma vôbec nechcelo pustiť, musel som sa riadne rozbehnúť, aby sa pohlo. Ale zvládol som premiestniť tri lopty. Bola to zábava.“ 


Na futbalovom ihrisku sme si vyskúšali, u nás nie tak poprednú kolektívnu hru medi deťmi, americký futbal. Kde bolo potrebné vziať loptu zo súperovej dotykovej čiary k svojej a opačne. Pravidlá hry sme nastavili podľa veku detí. „
Super, toto ma bavilo. Nemusel som loptu hádzať, len som ju behom prenášal z jednej čiary na druhú. Zábavne bolo aj to, ako sme neustále o seba narážali. Dúfam, že si to vyskúšam aj nabudúce,“ hovorí Timon J. 


Následne sme si skúsili hudobno-pohybovú hru, ktoré deti bez problémov zvládli, a tak si trénovali pamäť, pri zapamätaní si jednotlivých krokov. 


Počas daného obdobia si jednotlivé hry vyskúšalo približne 82 detí a mladých ľudí, ktorí sa  radi zoznámili s viacerými loptovými, raketovými, tanečnými, lanovými či pohybovými hrami. A nielen vyskúšalo, ba dokonca mnohé z nich vymyslelo aj nové hry, ktoré sa dali zahrať s poskytnutým športovým materiálom. Všetky hry sme si spoločne osvojili a budeme v nich pokračovať aj propagovať v ďalšom období.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí
KOOPERATIVA poisťovňa | Poistenie.sk