Kurz Gamification

Kurz Gamification

Inšpirácia

Áno, gamifikácia je použitie herných prvkov v nehernom prostredí a čoraz častejšie sa s ňou v našom okolí stretávame. Je predsa prirodzené, že hry bavia ľudí v každom veku pre to má tento fenomén úspech aj vo vzdelávaní. No nielen školské zariadenia sú tie, kde sa tento spôsob môže aplikovať. “Gamifikácia a nové technológie skutočne obohacujú vzdelávací proces a odovzdávanie učiva. Netýka sa to len žiakov a škôl, ale všetkých organizácii a ľudí každého veku,” hovorí Marcel, ktorý sa zúčastnil kurzu Gamification v Tenerife. 

 

Marcel Rypák sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu v Tenerife, kde sa venovali práve tejto téme gamifikácie, ako ju používať, ktoré prvky sú potrebné, až nakoniec ako sa dajú gamifikovať rôzne problematiky, s ktorými sa pracovníci s mládežou stretnú.  

 

“Počas siedmich dní medzinárodnej mobility lektorov a učiteľov v Španielsku sme sa spoločne inšpirovali a vzájomne trénovali rôzne typy techník. Pri každej nechýbal úsmev a pohodová atmosféra. Presvedčil som sa opäť, že práve v takomto bezpečnom prostredí, kde si skupina môže dôverovať, je omnoho ľahšie sa inšpirovať, prijímať zmenu a vzájomne sa učiť čokoľvek nové. Ďakujem za túto príležitosť,” zhodnotil Marcel po návrate z kurzu.