Konferencia YoDel 2018

Konferencia YoDel 2018

Inšpirácia

 

Reagovať na potreby mladých chce odvahu

 

Poprad – Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii YoDel prebiehala 12. marca 2018 v Tatranskej galérii v Poprade. Zúčastnilo sa jej viac ako 120 účastníkov z radov podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií,  ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť  priamo reagovať na potreby mladých ľudí a vidia potrebu zmeny v práci s nimi. Jedinečnosť tejto konferencie je práve v tom, že prepája neziskový sektor s biznis sektorom a školstvom.

 

YoDel otvoril Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej slovami: „Konferencia je o každom jednom z nás. Stretli sme sa tu preto, že každý na tom svojom mieste, kde je, chce svoju prácu robiť srdcom. Záleží nám na tom, aby aj ľudia, ktorí pri nás rastú, rástli v hodnotách a v pravde. Posolstvom tohto projektu je navzájom sa povzbudiť v odvahe. Odvahe vstúpiť do niečoho nového a nepoznaného, čo nevieme ako skončí. Zároveň je konferencia aj priestorom pre odhodlanie robiť to, o čom možno len snívame. Napĺňať sny totiž dokáže len ten, kto má v sebe odvahu.“

 

 

Program konferencie bol plný skvelých tém, workshopov a diskusií o tom, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje, čím žije, čo je pre mladých dôležité, aký veľký význam má dôvera vo vzťahu k mladým ľuďom, a naopak, ako môžu predsudky zničiť ich potenciál. Dôležitou súčasťou bola aj téma medzisektorovej spolupráce, v zmysle, čo si môžeme vzájomne ponúknuť. V diskusiách odzneli témy medzigeneračného napätia a ochoty meniť vlastné zmýšľanie. Súčasťou bola tiež téma očakávaní od mladých a skutočnej reality. Diskutovalo sa aj o možnostiach medzisektorovej spolupráce, ktorá do práce s mládežou prináša mnoho možností. Program pokračoval praktickými workshopmi, v ktorých účastníci zistili, ako budovať rovnocenné partnerstvo v rámci spolupráce, ako odovzdávať hodnoty mladým a budovať v nich dôveru, či ako podporovať ich potenciál. Zistili tiež, aké sú výhody zamestnávania mladých zo znevýhodnených skupín.

 

Táto konferencia mi pomohla znovu objaviť dôležitosť dôvery. Uvedomil som si, aký veľký význam má pre mladých ľudí čas a záujem človeka, a ako veľmi ho potrebujú. Pochopil som, že musím meniť najmä seba,“ hovorí jeden z účastníkov konferencie.

O kvalitu programu sa postarali skúsení a uznávaní speakri a lektori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti práce s mladými ľuďmi. Tomáš Pešek, lektor v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni; Marián Kolník, mentor vrcholových manažérov a lektor Client Partner spoločnosti FranklinCovey; Ján Smolka, programový manažér The Duke of Edinburgh's International Award Slovakia; Tomáš Janeček, programový manažér Nadácie Pontis; Janette Mazíniová Motlová, zakladateľka neziskovej organizácie EDUMA a držiteľka ocenenia „Lektor roka“, Ján Machajdík, líder výchovného a hodnotového piliéra ZŠ NARNIA; Martin Martinkovič, konzultant spoločnosti IBM pre vzťahy s univerzitami a Miroslava Cehelská, projektová manažérka v IBM International a tiež aktívni mladí, ktorí sa o svoje názory podelili v diskusiách.

 

 

 „Som presvedčená, že táto konferencia nebola iba o inšpirovaní a nadchnutí sa, ale aj o podnetných myšlienkach, praktických a konkrétnych stretnutiach, ktoré spôsobia zmenu vo vzťahoch a pohľadoch na mladých ľudí. Túžime meniť Slovensko, naplno rozvíjať potenciál mladých, pretože nám záleží na ľuďoch, ktorí tu žijú. Práve oni sú tým najväčším bohatstvom krajiny. Našou snahou je, aby firmy, školy, či organizácie sa stávali čoraz viac miestom priateľským pre mladých ľudí. Prajem všetkým pracovníkom s mládežou dostatok odvahy urobiť všetko pre to, aby sme každý aspoň troškou prispievali k tejto zmene. Odnášam si nadšenie pre zmeny v okolí, spolu s tými, s ktorými sa tejto službe mladým venujem. Buďme práve my tými ľuďmi, ktorí začnú od seba...“ znie odkaz koordinátorky konferencie, Ľubice Matušákovej.

 

YoDel organizovalo občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, ktorý sa dlhodobo venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí, nielen na Orave v spolupráci s Youth Watch, mestom Poprad a ďalšími partnermi. Konferencia bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ľubica Matušáková