Komunitné centrum pre rodinu

Komunitné centrum pre rodinu

Inšpirácia

Komunitné centrum pre rodinu 

“Stojím na parkovisku. V jednej ruke taška plná potravín, v druhej mobil a v hlave myšlienky, ako naformulujem vetu, v ktorej mu vysvetlím, kto, čo, prečo a s čím za ním idem… S rozbúšeným srdcom som nabrala odvahu. Nadýchla som sa a už som len do telefónu jedným dychom povedala: “Dobrý deň, tu je Lenka, niečo vám nesiem. Kde presne bývate?” 

 

Takto opísala Lenka jednu z jej skúsenosti, ktorá je veľakrát vstupnou bránou ku rodinám, ktoré potrebujú pomoc. Nejde však o jednorazovú pomoc, ale o cestu, ako s nimi nadviazať kontakt a zistiť možnosti pomoci.  Komunitné centrum (KC) sa stará o dlhodobú podporu a poradenstvo v ťažkých situáciách. 

 

Potraviny - odkiaľ, kam a prečo 

Pravidelne, každú poslednú nedeľu v mesiaci je zbierka trvanlivých potravín, počas modlitbového večera Milosrdný - viac o zbierke počas Milosrdného. Vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní dávať, Komunitné centrum každý mesiac distribuuje niekoľko tašiek plných jedla rodinám, ktoré potrebujú pomoc. 

V niektorých prípadoch ide o pravidelnú pomoc konkrétnym rodinám, inokedy sú to nové rodiny, o ktorých komunitné centrum vie, že potrebujú pomoc. O týchto rodinách sa KC dozvie cez ľudí, ktorí danú rodinu odporučia.

Nielen hmotná núdza v rodine

Formou návštev a rozhovorov sa Komunitné centrum Sinaj snaží nájsť riešenia, aby sa rodiny dostali z rôznych ťažkostí. 

KC pomáha nielen ľuďom v hmotnej núdzi, ale aj pri rôznych neočakávaných situáciách ako je dlhodobá práceneschopnosť, vážna choroba, strata práce, rozchod manželov, úmrtie jedného z rodičov… Občas problém trvá iba niekoľko mesiacov, inokedy to však môže byť spúšťač, pre ktorý sa celá rodina ocitne v neriešiteľnej situácií. 

Dôležité je zatiahnuť ich do spoločenského života, alebo ich podporiť, aby zo života komunity, kvôli ťažkostiam, nevyšli. Preto sú niekedy potrebné aj jednoduché návštevy a niekoľko dobrých rád. Je dôležité dať im najavo, že nie sú na svoje ťažkosti sami a že nie sú ostatným ľahostajní. 

 

Ako inak vie Komunitné centrum pomôcť? 

Pomoc Komunitného centra spočíva aj v tom, že nasmeruje ľudí na konkrétne inštitúcie, kam sa treba s daným problémom obrátiť. V prípade, že sa rodina alebo jej člen dostane do ťažkostí, v komunitnom centre im ukážu, kde sa dozvedia o pomoci, z ktorej môžu čerpať, či aké majú práva. Ak ľudia nepodajú človeku pomocnú ruku, ostane sa častokrát točiť v rovnakom kruhu aj niekoľko rokov. V nevedomosti môže prežívať rok za rokom a môže sa stať, že po určitom čase dostane upomienky zo sociálnej či zdravotnej poisťovne s príliš vysokými ciframi, až by ho to nakoniec mohlo vyhnať na ulicu. Preto aj pomoc s vypisovaním rôznych žiadostí alebo zvyšovanie povedomia v tejto oblasti je jednou z foriem, akými komunitné centrum pomáha.   

 

Ako môžem inej rodine pomôcť ja?

Základom je byť vnímavý.  Ľudia sa s problémami nezvyknú chváliť. Je potrebné si všímať napr. ako deti chodia oblečené alebo ako často chodia do obchodu, ale hlavne, čo je za tým. Aký je dôvod. Znamená to zaujímať sa, citlivo sa na túto tému opýtať. Zbytočne nerozširovať takýto typ informácií. Pozvite ich na návštevu alebo ich navštívte vy sami. 

 

Ďalej môžete prispieť potravinami alebo finančne. Konkrétny prípad môžete odporučiť aj do komunitného centra, kde ho radi príjmu a pomôžu tak ďalším rodinám (kontaktné údaje nájdete uvedené nižšie). 

 

Potrebujem pomoc ja? 

Človek nemôže zakrývať, že potrebuje pomoc alebo predstierať, že sa nič nedeje. Ak sa problém nezačne riešiť čím skôr, neskôr už môžu prísť oveľa vážnejšie ťažkosti. Komunitné centrum je tu pre všetkých, ktorí to potrebujú teraz. Pomoc nemusí byť iba materiálna. Niekedy jednoduchá rada v administratívnej záležitosti alebo rozhovor dokáže posunúť ďaleko.

 

Kontaktujte nás

Postup je jednoduchý. Ozvite sa, napíšte, zavolajte alebo príďte osobne do Komunitného centra Sinaj v Trstenej. Povedzte, s čím by ste potrebovali poradiť alebo komu by ste chceli pomôcť. 

 

Telefonicky na + 421 949 254 742

E-mailom na  sinaj@ozviac.sk 

alebo osobne v budove Sinaj City Hub v Trstenej (žltá budova oproti kostolu)

adresa: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená. 

 

Pravidelné týždenné aktivity Komunitného centra pre deti, mládež ale aj seniorov či ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie.