Inšpiratívne večery - Otvorení životu

Inšpiratívne večery - Otvorení životu

Inšpirácia

V rámci projektu Otvorení životu sa organizovala rada inšpiratívnych stretnutí s hosťami z rôznych oblastí, ktoré život prináša a o ktorých mnohí z nás možno nevedia veľa, ale pomôžu nám žiť plnohodnotnejší život.

Inšpiratívne večery sme realizovali už od augusta. Prebehli tieto podujatia:

 

1. Glória a práca s ľuďmi na okraji spoločnosti

10.8.2019 sa konal Inšpiratívny večer s Gloriou Gray na tému ako pracovať s tými, čo sú na okraji spoločnosti. Solidarita je téma, ktorá je počutá, ale veľakrát nepoznaná. Gloria nám predstavovala svoje svedectvo, prečo sa rozhodla venovať sa mladým ľuďom z rómskej komunity, aké má skúsenosti a čo jej do života takáto služba prináša. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 40 účastníkov.

2. Michelle o tom, ako udržať motiváciu a ochotu v oblasti, ktorú riešim

 7.9.2020 sa konal inšpiratívny večer s Michelle Moran na tému ako udržiavať oheň tak, aby horel. Michelle je Angličanka, ktorá pracuje s mladými ľuďmi, a založila v Anglicku komunitu pre tých, ktorí hľadajú svoje miesto v živote. Stretnutia sa rovnako zúčastnilo približne 40 ľudí.

 

3. kompostuj.me

24.10. 2019 Michal Vavrík hovoril na tému, dnes veľmi aktuálnu, o ekologickom spôsobe života, ako konkrétne môžeme svoj život obohatiť a našu planétu ušetriť v bežnom živote. Konkrétne predstavoval kompostovanie a spôsob, ako sa to dá aj bez veľkej záhrady. Michal založil e-shop o kompostovaní a vďaka nemu Žilinčania vyseparovali za 4 roky už viac ako 25 ton bioodpadov. Stretnutia sa zúčastnilo 15 účastníkov.

 

4. Janka, Anička a téma manželstva

29.11.2019 nás inšpirovali Jana Slovíková a Anna Cisáriková. Hovorili na tému ako žiť dobré manželstvo. Anička aj Janka s nami zdieľali príbeh svojich manželstiev, čo im pomohlo milovať ich manželov aj po toľkých rokoch, ako spoločne prekonávali prekážky a ako prechádzali cez náročné situácie. Stretnutia sa zúčastnilo 15 účastníkov.

 

5. Michal Pastier o dnešnom marketingu

23.1.2020 prebehlo inšpiratívne podujatie o tom, ako a čo funguje v marketingovej komunikácii. V rámci Brain & Breakfast na marketingovú tému prednášal Michal Pastier, expert v oblasti marketingu. Tohto inšpiratívneho  večera sa zúčastnilo 14 účastníkov.

 

6. Michal Kuzár o rozhodovaní

Viac ako 20 účastníkov sa zúčastnilo zážitkového inšpiratívneho večera, počas ktorého sa rozprávali na tému rozhodovania a preberania zodpovedností za dôsledky rozhodnutí. 2.2.2020 si účastníci pod vedením Michala Kuzára zahrali larp o rozhodovaní a potom spolu s Michalom diskutovali o tom, aké dôležité rozhodnutia robil v živote a aké mali dôsledky.

 

7. Miriam Lexmann, Mária Kohutiarová a Peter Kuchár o nádeji v neistote

30.4.2020 sa uskutočnil online Inšpiratívny večer s Miriam Lexmann, Máriou Kohutiarovou a Petrom Kuchárom na tému Prežívať nádej v neistote. Každý z nich predstavi vlastný príbeh o neistote v ich živote. Tento inšpiratívny večer bol vysielaný online a celkovo ho videlo 867 ľudí.

Dostupný video-záznam.

 

 

Sme radi, že vďaka Európskemu zboru solidarity sme mohli uskutočniť tieto inšpiratívne stretnutia. Veríme, že účastníkom pomohli otvoriť dvere v rôznych oblastiach, aby žili svoj život plnohodnotnejšie.