Creative learning

Creative learning

Inšpirácia

Vytváranie kreatívneho prostredia pre podporu učenia mali môžnosť účastníci druhej časti školenia o kreatívnom učení v čase od 15. do 23.2.2019. V hoteli Altis v Námestove sa stretlo 25 pracovníkov, učiteľov či ľudí z neziskových organizácii, ktorým záleží na vzdelávaní nasledujúcej generácie, ale aj na obohatení vlastných zručností.  


Účastníci z Bulharska, Estónska, Litvy, Holandska, Španielska a Slovenska si priamo vyskúšali celkový proces tvorby “únikových hier” od prvotných návrhov, cez stavanie rekvizít, prispôsobovanie prostredia, hranie s  konkrétnou cieľovou skupinou, až po záverečnú reflexiu s hráčmi. Stanovený modul uľahčil účastníkom predstaviť si a prakticky vyskúšať tvorbu escaperoomov. Najbližšie tak budú vedieť, na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť, pri dizajne edukačných escaperoomov späť vo svojich krajinách.

 

Edukačné escaperoomy sú dnes vnímané ako novinka v neformálnom vzdelávaní. Je to jedinečný spôsob ako vytvoriť zábavné prostredie pre poznanie a bádanie. Účastníci tu svojou zvedavosťou a prirodzenou túžbou po objavovaní prichádzajú na rôzne zašifrované odpovede, kľúče či hádanky. Cez ne - záleží na téme, ktorou sa daná hra zaoberá - získajú informácie napr. o tom, aké riziká majú sociálne média, no zároveň to môže byť dobrý spôsob, ako “otestovať” určité vedomosti či zručnosti účastníkov, či dobrý začiatok na otvorenie diskusie ku konkrétnej problematike.

 

Rovnako atraktívny môže byť tento spôsob vzdelávania pre deti materských škôl, ktoré sa učia spoznávať farby, ako aj pre dospelých účastníkov voľnočasových centier, ktorí  musia “uniknúť z večere”, teda naučiť sa variť.

Aj toto sú reálne plány konkrétnych účastníkov školenia Creative learning enviroment, ktoré sa realizovalo vďaka podpore programu Erasmus+.

 

“V našom združení V.I.A.C. pripravujeme v tomto čase edukačný escaperoom, ktorý bude orientovaný na poznanie jednotliivých zaplavených obcí Oravskej priehrady. Jeho spustenie je naplánované na mesiac máj 2019. Ďalej chceme tento spôsob edukácie zaradiť aj do niektorých kurzov či konkrétnych podujatí, ktoré pripravujeme.” hovorí o konkrétnych plánoch Michal Kuzár, účastník školenia Creative learning enviroment.