Ako sýtiť svoju dušu?

Ako sýtiť svoju dušu?

Inšpirácia

AKO SÝTIŤ SVOJU DUŠU? 

 

Máme pre vás niekoľko návrhov, akými sa môžete v tomto čase venovať svojmu duchovnému životu. Nenechajte si ukradnúť tento čas, aby ste ho neprežili naprázdno, ale nech sú nasledujúce dni časom plnosti a radosti, v ktorom môže váš vzťah s Bohom iba rásť.

 

  1. Pozvite členov svojej rodiny k sledovaniu sv. omše online. Milosti k nám prúdia aj cez odvysielané sv. omše. A pozvanie niektorého z členov rodiny, alebo aj celú rodinu môže byť ako svetlo do ich dňa. Práve takéto pozvanie môže byť váš misijný krok. 

  2. Prehĺbte vzťah s Bohom cez osobnú modlitbu. Zatvoriť za sebou dvere a byť s Bohom, budovať vzťah s ním. Vypnúť telefón, otvoriť písmo a počúvať. ľahko sa radi ostatným, čo majú robiť, no doprajte si ten čas na budovanie vášho vzťahu s Bohom. Pýtajte sa ho, ako sa na vás pozerá, kam vás vedie, kam teba osobne chce teraz pozvať. 

  3. Keď oprášite Sv. písmo… čítajte Sväté písmo s účelom spoznať ho. V kostole počúvame úryvky, a hoci sú logicky a časovo spojené, často nám uchádzajú možno detaily alebo aj veľké veci. Myslíme si, že keď poznáme niekoľko príbehov z náboženstva, poznáme sStarý zákomn. Otvorte niektorú zo starozákonných kníh a prečítajte si ju celú. Teraz na to je čas. Zamyslite sa nad situáciou danej postavy. Nad jej vzťahom k Bohu, k ľuďom…

  4. Dva týždne je ideálny čas na novény. Novéna trvá väčšinou 9 po sebe nasledujúcich dní. Prvýkrát sa modlili novénu apoštoli s Pannou Máriou, keď sa po vzkriesení modlili spoločne 9 dní a na desiaty Boh zoslal Ducha Svätého. Na tejto stránke nájdete niekoľko novién, z ktorých si môžete podľa úmyslu vybrať. 

  5. Venujte čas hodnotným knihám. Ak máte doma duchovnú literatúru, ku ktorej sa dlho neviete dopracovať, možno práve teraz prišiel ten čas. Ak ste už všetko prečítali, na pôstne obdobie môže byť dobrá voľba napríklad Umučenie Pána Ježiša vo videniach sv. Anny Kataríny Emmerichovej. Táto kniha je dostupná aj online.

Keďže možnosti internetu sú takmer neobmedzené, aj my pre vás pripravujeme duchovný program online. Sledujte nás. O jeho priebehu vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach

 

“Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.”
(1 Sol 5,  23)