V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

06

apríl

Príbehy zaplavených obci ožijú!

“Odlieta prvá lastovička” zaznamenáva Ľudovít Kohút v spomienkovej knihe dediny Ústie nad Oravou, keď píše o odchádzaní prvého Úsťana z rodnej dediny.

09

apríl

YoDel

Konferencia o nových prístupoch k mladej generáciiTento rok v téme inovácie a demokracia

12

apríl

Raňajky s inšpiráciou 16

Firemný biznis s mottom: Tu rastie radosť.

Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.

sirachova 51,13

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC