V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

07

apríl

VYKROČ

V.I.A.C.

Chceš aj ty žiť fascinujúci život? Cesta k nemu nie je ďaleká ani nemožná!

19

apríl

1: FIRMA

Sinaj City Hub

Stretnutia, vďaka ktorým môžete posunúť svoje podnikanie o LEVEL vyššie alebo zrealizovať svoj vlastný podnikateľský plán.

19

apríl

Brain and Breakfast 3

Sinaj City Hub

Ranná šálka inšpirácie prostredníctvom online prenosu osobnosťami, od ktorých sa dozviete množstvo nových a zaujímavých myšlienok, ktoré by sa k vám možno inak vôbec nedostali.

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC