V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

23

január

Brain&Breakfast

The Izba

Raňajkuj s inšpiráciou. Michal Pastier o tom, čo funguje v marketingovej komunikácii

24

január

Doučovanie žiakov

Komunitné centrum Sinaj

Každý školský deň - pomoc pri domácich úlohách, tvorbe školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva.

06

marec

Seminár Nový život 2020

Víkend pre mužov a ich vzťah s Kristom

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC