V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

14

marec

Raňajky s inšpiráciou 15

Hosťom marcových Brain&Breakfast bude Petr Rakousek, ktorý je  vizionárom v oblasti udržateľnej ekonomiky a modernej energetiky.

14

marec

Inšpiratívna konferencia K.R.O.K.

Pred nami je už šiesty ročník inšpiratívnej konferencie K.R.O.K, ktorý znova prinesie veľa inšpirácie.

29

marec

Seminár pre mužov Nový život

Víkend pre mužov a ich vzťah s Kristom

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC