V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

20

júl

Kalendár Christus Vivit 2. polrok

2. polrok Kalendára Christus Vivit je už k dispozícii! Objednajte si ho, kým nieje neskoro.

20

júl

Nové CD Vnímajkovia

Máme 100% v crowdfundingovej kampani - Čo ďalej? Naše CD získa iný rozmer - 1 CD pre Teba 1 pre skutočného Vnímajka

23

júl

Hľadáme nových kolegov 2

Áno aj toto už je realitou. A k tomu, aby sa naplnila čo najskôr, hľadáme 2 nových kolegov, ktorí majú otvorené srdce pre službu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.

sirachova 51,13

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC